Documentation Title

Werking van de pomp

Deze pomp kan water op 2 manieren water aanzuigen:

 1. Via de grote zuigkorf waarin de pomp is geplaatst. Daarvoor dient het schotje (16) geplaatst zijn in de zuigkorf. Als het schotje geplaatst is, zal de pomp water via de zuigkorf aanzuigen.
 2. Als het schotje niet gemonteerd is, kan de extra slangkoppeling (1 t/m 5) aangesloten worden aan de zuigzijde van de pomp. Hiermee is het mogelijk om water aan te zuigen met b.v. een skimmer, of een zuigkorf die op een andere plaats in de vijver ligt.
 3. Sluit de slang(en) op de koppeling(en) aan met slangklemmen (niet meegeleverd)
 4. Zet de pomp in het water, waardoor deze zich met water kan vullen.
 5. Om onnodige vervuiling te voorkomen, dient de pomp op een stevige stenen tegel te staan, zodat de pomp geen slib e.d. kan aanzuigen.
 6. Zorg voor een waterdiepte van minimaal 20 cm boven de pomp, zodat de pomp geen lucht aan kan zuigen.
 7. Maximale dompeldiepte van de pomp is 2 m onder water.
 8. Zet de pomp in werking door de netstekker in het stopcontact te steken.


Onderdelen

 1. Wartel
 2. O-ring (2x)
 3. Slangtule
 4. Adapter
 5. O-ring (2x)
 6. Pomphuis
 7. Rotor/waaier/as
 8. O-ring
 9. Keramische lager
 10. Lagerzitting
 11. Motor
 12. Rubber stopper
 13. Clips (4x)
 14. Filterhuis boven
 15. Motorhouder
 16. Schot
 17. Filterhuis onder


Vijverpomp klaarmaken voor gebruik in vijver

De pomp mag niet droogdraaien, beschadiging hierdoor is niet uit te sluiten.

Deze pomp kan water op 2 manieren water aanzuigen:

 1. Via de grote zuigkorf waarin de pomp is geplaatst. Daarvoor dient het schotje (16) geplaatst zijn in de zuigkorf. Als het schotje geplaatst is, zal de pomp water via de zuigkorf aanzuigen.
 2. Als het schotje niet gemonteerd is, kan de extra slangkoppeling (1 t/m 5) aangesloten worden aan de zuigzijde van de pomp. Hiermee is het mogelijk om water aan te zuigen met b.v. een skimmer, of een zuigkorf die op een andere plaats in de vijver ligt.
 3. Sluit de slang(en) op de koppeling(en) aan met slangklemmen (niet meegeleverd)
 4. Zet de pomp in het water, waardoor deze zich met water kan vullen.
 5. Om onnodige vervuiling te voorkomen, dient de pomp op een stevige stenen tegel te staan, zodat de pomp geen slib e.d. kan aanzuigen.
 6. Zorg voor een waterdiepte van minimaal 20 cm boven de pomp, zodat de pomp geen lucht aan kan zuigen.
 7. Maximale dompeldiepte van de pomp is 2 m onder water.
 8. Zet de pomp in werking door de netstekker in het stopcontact te steken.


Pompgrafiek

Een pomp verplaatst water en levert gelijktijdig ook druk ( opvoerdruk in m). Hoeveel water er uiteindelijk verplaatst wordt, is afhankelijk van de hoogte waar water naartoe wordt verpompt en de weerstand die optreedt in een slang, koppeling of bijvoorbeeld een filter, die aan de pomp is aangesloten. De maximum opgegeven capaciteit is bij vrije uitloop van een pomp (0 opvoerhoogte), hoe meer weerstand een pomp ondervindt, hoe lager de capaciteit wordt. Om te bepalen welke pomp je nodig hebt moet je met een aantal zaken rekening houden.


Wintervoorbereidingen

 1. Neem de pomp uit het water bij naderende vorst.
 2. Maak de pomp grondig schoon met een zachte borstel, gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.
 3. Controleer of de pomp en het netsnoer niet beschadigd zijn.
 4. De pomp op een vorstvrije plaats in een emmer met water bewaren, daarmee wordt voorkomen dat rubberen ringen uitdrogen.


Veiligheidsvoorschriften

Let op! Het gebruik van deze pomp is alleen toegestaan als de aanwezige elektrische installatie voldoet aan de wettelijke normen.
 • De pomp mag nooit in werking zijn, wanneer zich personen in het water bevinden (pomp van het stroomnet scheiden)!
 • De pomp mag alleen aangesloten worden op een installatie met een aardlekschakelaar (30mA) en een contactdoos met randaarde.
 • De contactdoos dient op een vochtvrije plaats, minstens 2 meter van de rand van het water geplaatst te zijn.
Bij twijfel een vakkundige installateur raadplegen.
 • Personen, die deze handleiding niet kunnen opvolgen, mogen de pomp niet gebruiken!
 • Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen en kinderen meteen lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogensbeperking, of gebrek aan ervaring en/of kennis.
 • Tenzij ze worden begeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of door het krijgen van een instructie hoe het apparaat te gebruiken.
 • Personen, die deze handleiding niet kunnen opvolgen, mogen de pomp niet gebruiken!
 • Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen en kinderen meteen lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogensbeperking, of gebrek aan ervaring en/of kennis.
 • Tenzij ze worden begeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of door het krijgen van een instructie hoe het apparaat te gebruiken.
 • Er moet op worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
 • Bij alle werkzaamheden aan de pomp en/of vijver of ander systeem, waarmee de pomp in verbinding staat, dient eerst de netstekker van de pomp uit de contactdoos genomen te worden en eventueel andere apparaten die aangekoppeld zijn.
 • Houd de pompstekker vrij van vocht. Om te voorkomen dat water via het snoer naar de stekker loopt, moet er een lus gevormd worden.
 • Voordat de pomp in gebruik wordt genomen, moet eerst het netsnoer en de stekker onderzocht worden op beschadigingen.
 • Bij beschadiging van het netsnoer of motorhuis, mag de pomp niet meer gebruikt worden.
 • Reparatie is niet mogelijk omdat de kabel vast in de motor is ingegoten en daarom niet vervangbaar.
 • Verplaats of hang de pomp nooit op aan het netsnoer.