Documentation Title

Onderhoud Algemeen

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

Het filter is onderhoudsarm, maar niet onderhoudsvrij!

Neem de stekker uit de contactdoos voordat de set uit het water genomen wordt! Om de levensduur van de set te verlengen en een probleemloze werking te garanderen, adviseren wij regelmatig onderhoud en reiniging uit te voeren. Met weinig handelingen kan elke persoon al het onderhoudswerk probleemloos uitvoeren.

Het filter nooit buiten het water in werking zetten, dit kan leiden tot onherstelbare schade.

Bekijk hier de lijst met onderdelen voor de BluFilter 1011 & BluFilter 2011.


Filterspons & Filtermateriaal reinigen

Reinigen van filterspons en filtermateriaal is afhankelijk van de mate van vervuiling. Als de capaciteit afneemt is reinigen nodig, controleer dat in de eerste maanden na plaatsing van het filter met enige regelmaat.

 1. Draai de gemonteerde fontein of slangaansluiting (2) van het filter, open de clips (4), vervolgens kan het filterdeksel (3) van de behuizing (10) genomen worden.
 2. Filterspons (5) en filterboxen (8) reinigen onder stromend water, gebruik hiervoor nooit reinigingsmiddelen.


UV-c apparaat demonteren & reinigen

Vijverwater stroomt in de behuizing langs het kwartsglas, waardoor na enige tijd (kalk)aanslag op de het glas ontstaat. UV-c licht zal daarom minder goed het doorstromende water bereiken, waardoor de werking vermindert. Het kwartsglas samen met het filtermateriaal periodiek reinigen.

 1. Filterdeksel verwijderen als boven omschreven.
 2. 2x borgschroeven opendraaien. Pomp met UV-c apparaat uit de behuizing nemen.
 3. Pompkoppeling opendraaien; de pomp kan van het UV-c apparaat genomen worden.
 4. Clip openen, het lamphuis met kwartsglas kan tegen de klok in van de houder gedraaid worden.
 5. Reinig het kwartsglas; wartel (4) opendraaien en glas uit behuizing (1) nemen. Gebruik geen reinigingsmiddelen, glas met doekje of zacht borsteltje reinigen onder stromend water. Glas goed afdrogen aan binnenzijde en weer monteren.
 6. UV-c lamp (8) elk seizoen, of na 8.000 branduren vervangen. De lamp brandt na deze periode nog wel, maar de UV-c straling is minimaal, omdat het gas in de lamp verbruikt is. De lamp uit de houder (9) nemen en nieuwe lamp monteren.
Vermijd handcontact met de lamp: UV-c lamp met een doekje vasthouden
Let op: bij montage alle afdichtingsringen (5) en (7)op juiste plaats positioneren


Pomp demonteren & reinigen

De rotor met waaier kunnen vervuilen door kalkhoudend water. Kalkafzettingen kunnen de pomp blokkeren, als reinigen niet op tijd gebeurt.

Controleer dat vooral in de eerste maanden van gebruik regelmatig. De mate van vervuiling is geheel afhankelijk van de waterkwaliteit.

Bij overbelasting van de motor zal de ingebouwde motorbeveiliging de pomp uitschakelen, deze kan ook weer na enige tijd inschakelen als de motor te warm was en weer is afgekoeld.

Als in- en uitschakelen voortduurt, kan onherstelbare schade ontstaan aan de motor.

 1. Pomphuis (1) tegen de klok in een slag draaien en van motor (6) afnemen.
 2. Rotor (3) reinigen onder stromend water.
 3. Pomphuis (1) aan binnenzijde reinigen onder stromend water.
Bij montage afdichtingsring (4) en lagerdopjes (2) in pomphuis en motor controleren, doorgaans blijven deze in de behuizing geklemd bij demontage.